UDT Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzającym zmiany w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z art. 14.1 ustawy urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatacje, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego - terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Decyzja zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego jest wydawana po dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej wózka oraz przeprowadzenia badania odbiorczego, dokonywanego przez inspektora dozoru technicznego.W związku z powyższym powstaje obowiązek dla:

Użytkownik: jest zobowiązany do zgłoszenia i zarejestrowania użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym;

Konserwator: dotychczasowy technik serwisowy musi posiadać aktualne uprawnienia UDT;

Operator: konieczność posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania wózkami widłowymi

Możemy załatwić za Ciebie wszystkie formalności związane z przygotowaniem wózka do obioru UDT. Wystarczy nas powiadomić, a my wszystko załatwimy.

naszej firmy...

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, która ma na celu dobro klienta i dobrze wykonaną pracę. Posiadamy kadrę mechaników z niezbędnym doświadczeniem w diagnozowaniu usterek wózków widłowych oraz w ich usuwaniu. Posiadamy w pełni wyposażone samochody serwisowe. Cechuje nas: dobrze wykonana praca oraz szybka reakcja serwisu.